Т и Д Инженеринг« Затвори
Текст в реклама

“Т и Д Инженеринг” ЕООД "T и Д Инженеринг" ЕООД гр. Варна 9010, п.к. 243 ул. "Перуника" № 46 тел.: 052/ 312 100, факс: 052/ 312 658 office@tid-engineering.bg • Изграждане на системи за мониторинг за предаване на данни в реално време на ВЕИ; • Изграждане на системи за телеуправление и телемеханика за ВЕИ; • Изграждане на SCADA системи; • Изграждане на силови и разпределителни подстанции до ключ; • Разработка на специализиран софтуер; • Инженерингова дейност в областта на електротехниката, енергетиката и индустрията; • Проектиране и производство на контролни и релейни табла; • Реконструкция и модернизация на кранове. www.tid-engineering.bg