Microchip Technology« Затвори
Текст в реклама

Открийте своите енергийни възможности Гъвкавост при избора на захранващо решение Като водещ доставчик с богато портфолио от продукти за управление и мониторинг на захранвания, Microchip ви осигурява сила, гъвкавост и увереност при избора на оптимално решение за захранването на вашия проект. Управлението на енергоконсумацията на системата е от критично значение за постигане на характеристиките на вашия проект. Нашето портфолио от продукти за енергиен мониторинг ви осигурява прецизно измерване на активна, реактивна и привидна мощност, средноквадратична (RMS) стойност на напрежението и тока, мрежова честота и фактор на мощността. Богатият избор от силови компоненти, включващ DC-DC контролери и регулатори, MOSFET прибори и MOSFET драйвери, стабилизатори и генератори на опорно напрежение, както и захранващи модули, ви осигурява ефективност при проектирането на решение за енергозахранване на вашата система. Съкратете времето за разработка и намалете риска чрез референтните проекти, развойните платки, симулационните средства и всестранната поддръжка, която Microchip може да ви осигури. Открийте своите енергийни възможности на www.microchip.com/PowerSolutions Името и логото на Microchip и логото на Microchip са регистрирани търговски маски на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни. Всички останали търговски марки са собственост на техните регистрирани притежатели. © 2019 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS20006065A. MEC2230Bul01/19