ФИЛТЪР« Затвори
Текст в реклама

POWERING YOUR INDUSTRY FILTER ENERGY WATER SOLUTIONS АРМАТУРА Пластинчати и тръбни топлобменници, хидро и пневматични системи, електромагнитни вентили ПОМПИ Всички видове промишлени помпи, системи за дозиране и смесване на реагенти, индустриални уплътнения ОХЛАЖДАНЕ Водоохладителни кули, флуидни охладители, изпарителни кондензатори ВОДОПOДГОТОВКА Решения за механична филтрация на води АВТОМАТИКА Автоматизация и контрол на производственитепроцеси ЕНЕРГЕТИКА Газови двигатели и турбини, парни и водогрейни котли за промишлено приложение, парогенератори и горелки. СЕРВИЗ Гаранционно и след гаранционно обслужване 24/7 София 1528 бул. " Искърско шосе" 7 ТК Европа, сграда 6, ет.1 тел: 02/ 974 50 85 www.filter.bg