Старт Инженеринг« Затвори
Текст в реклама

Успешно реализирани обекти от газопреносната система на България, монтаж и доставка на оборудване за газокомпресорни станции Подмяна и поддръжка на уличното осветление в София и тринайсет общини в страната Главен подизпълнител по Част Електро при изграждането на I, II и III метродиаметър Автоматизирани системи за мониторинг и управление, както и изграждане и модернизация на ТПС за железопътния транспорт СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД София 1220 ул. "Локомотив" № 3 тел: 02 / 936 03 73, 02 931 60 65 Моб. 0898 690 666 факс: 02 / 931 07 68 office@starteng.com www.starteng.com