Икома« Затвори
Текст в реклама

Универсална помпена технология Една от най-големите компании за нефт и газ в света се доверява на безсалниковата технология Задача: Една от най-големите компании за петрол и газ в световен мащаб, със седалище в Близкия изток, разширява дейността си в нова област, т.нар. Fast Treatment. Новото направление ще увеличи търсенето на пазара, което от своя страна ще позволи на тази водеща компания да завоюва нови пазари. В съответствие с политическите решения относно бъдещето на държавата и пазарната ориентация, тази компания за преработка на газ търси високопроизводителна преработвателна инсталация, която да предлага най-висока рентабилност и оптимизация на разходите. Целта при такива проекти е да се използват най-новите налични технологии, като това в най-голяма степен важи за вложените в инсталацията помпени съоръжения. Решението: По време на FEED фазата инвеститорът прави предварителна селекция, с цел ограничаване на избора до най-надеждните и усъвършенствани пазарни технологии, а именно такива, обезпечаващи максималното извличане на сярата. Така изборът пада върху технологията на безсалниковите центробежни помпи - херметични помпи тип къпещ ротор и такива с магнитно задвижване. По време на последващата EPC фаза, отчитайки дела на извлечената сяра, крайният клиент затвърждава първоначалните си намерения и избира надеждната технология на херметичните помпи тип къпещ ротор, гарантираща липсата на всякакви течове. Клиентът дори участва в уточняването на специалния дизайн на специфичните за неговите изисквания помпи, поради изключително критичната и необичайна област на приложение SRU. HERMETIC успешно доказва името и опита си на производител, предлагащ персонализирани помпени решения, съобразени с индивидуалните високи изисквания на клиента. Така HERMETIC е избран за един от двамата основни доставчици на центробежни помпи за тази газопреработвателна инсталация.