Леми-Трафо« Затвори
Текст в реклама

www.lemi-trafo.com 1. маслени трансформатори с разширителен съд (25kVA до 3150kVA) 2. Маслени трансформатори - херметически затворени (25kVA до 800kVA) 3.Сухи разпределителни трансформатори (160kVA до 3150kVA)