Виа Експо« Затвори
Текст в реклама

Превенция от корозия - водещи експерти от 8 държави ще представят новости Корозията влияе на металите в почти всяка среда - отоплителни инсталации, eлектро- и газопреносна мрежа, електроцентрали, петролни резервоари, платформи за добив на нефт, ВиК, превозни средства, строителни конструкции, пристанища, индустриално оборудване и др. Поради щетите, които нанася ежегодно, се налага предприемане на мерки за превенция от корозия. Игнорирането на проблема може да доведе до скъпоструващи инвестиции, затова в България все повече се увеличава търсенето на ефективни решения за защита. Corrosion Prevention Balkans ще се проведе в периода 28-29 юни в Пловдив във формат форум - изложение. Водещи фирми от Австрия, България, Великобритания, Германия, Италия, Полша, Чехия и Хърватия ще представят технологии, методи и продукти за защита от корозия. Защо да участвате в Corrosion Prevention Balkans? • Ще научите защо, къде и кога протича корозията • Ще откриете как да я предотвратите • Ще направите проучване за предимствата на различните системи за превенция от корозия • Ще осъществите бизнес контакти с потенциални клиенти • Ще почерпите от опита на висококвалифицирани експерти За кого е изявата? Тя ще е от интерес за работещите в областите: енергетика, газови и петролни компании, електропроектанти, машиностроене, корабостроене, пристанища, металургия, водоснабдяване и канализация,фармация, ХВП, автомобилостроене, транспорт, производство на велосипеди, производители на ел. уреди, строителство, държавни институции, университети, селскостопанска техника, телекомуникации, Национална компания "Железопътна инфраструктура" и др. Теми и лектори в конференцията Своя опит ще споделят експерти от Международния съвет по корозия, Европейската федерация по инженерна химия, Федерален институт за изследване и тестване на материали, МГ Аноди Интернешънъл АД, EC Quadro SRL, Технопарк Кралупи, Полско дружество по корозия, OFI Technologie & Innovation GmbH, PA-EL d.o.o, Институт по корозия на Дрезден, Cathodic Corrosion Control Ltd., Оргахим и др. • Онлайн мониторинг на корозията чрез нов електрохимичен измервателен уред • Съвременни международни стандарти и разпоредби за корозионна защита • Освобождаване на тежки метали от сплави, използвани в питейната вода: Как да тествате и оценявате материалите? • Материали и услуги за катодна защита • Дейности, насочени към повишаване осведомеността за процеса корозия • Корозия на тръбопроводи и резервоари за суров нефт • Покрития от метални сплави върху стомана • Проучване и различни критерии при проверка за нарушено изолационно покритие на метални структури • Индустриални антикорозионни покрития - методи за подготовка на металната повърхност преди боядисване • Антикорозионни системи и защитни покрития *(програмата е актуална към 15-ти май) Изложбена част Паралелната изложба ще даде възможност на заинтересовани експерти и мениджъри от различни сектори да се срещнат с водещи фирми. Оргахим ще представи антикорозионни и защитни покрития. Те успешно се прилагат в различни сфери на индустрията - енергетика (електропреносната мрежа, електроцентрали - АЕЦ, ВЕЦ, ТЕЦ), инфраструктура (пътища, пристанищни комплекси, мостове и др.), строителство (метални конструкции, летища, спортни съоръжения, пречиствателни станции), химическа промишленост, транспортни средства, металообработване и машиностроене. Денеб Инвест е изключителен агент за България на "Hempel" A/S - производител на индустриални и корабни покрития. Антикорозионни покрития за енергетика, нефтохимия и нефтопреработка; за тежки агресивни среди, резервоари, цистерни; конвенционални антикорозионни бои и специални покрития за хранителна промишленост; пожарозащитни покрития ще бъдат част от продуктовите презентации. Ще бъде представено немското качество на продуктите на Fertan и тяхното перфектно решение за справяне с ръждата. Фирмата предлага гъвкави подходи за отстраняване на ръждата в редица области: индустрия, автомобилостроене, автосервизи. Бласт Инженеринг ЕООД е един от най-големите изпълнители на индустриални антикорозионни покрития. Фирмата е изключителен представител за България на немските компании "Contracor" - производител на пясъкоструйно оборудване и "Comprag" GmbH - производител на компресори и изсушители. Тя е специализирана в цялостно проектиране и изграждане на индустриални камери за дробеструйно почистване на метални конструкции, както и изграждането на камери за боядисване. МГ Аноди Интернешънъл АД ще представи магнезиева катодна защита на бойлери, катодна защита на бойлери с външно захранване, подземна катодна защита на резервоари и тръби, катодна защита на кораби, индустриални и офшорни съоръжения, катодна защита с цинк и алуминий. Енерик ООД е официален дистрибутор на немската фирма Steffel - автоматична и полуавтоматична система за катодна защита на металите от корозия. Информацията се взима от всяка катодна станция и се събира, обработва и анализира в сървър и от там се изкарват индивидуалните данни за състоянието на всяка станция с възможности за корекции, рапорти и анализи на обобщени данни. Включете се в Corrosion Prevention Balkans. Вашият бизнес се нуждае от информация и знания, а не от излишни разходи за отстраняване на аварии и смяна на оборудване. Срещнете се експерти, колеги и клиенти, за да обмените опит и мнения. Повече информация на www.viaexpo.com