ФИЛТЪР« Затвори
Текст в реклама

АРМАТУРА Пластични и тръбни топлообменници, хидро и пневматични системи, електромагнитни вентили ВОДОПОДГОТОВКА Решения за механична филтрация на води ПОМПИ Всички видове промишлени помпи, системи за дозиране и смесване на реагенти, индустриални уплътнения ЕНЕРГЕТИКА Газови двигатели и турбини, парни и водогрейни котли за промишлено приложение, парогенератори и горелки. СЕРВИЗ Гаранционно и следгаранционно обслужване 24/7, АВТОМАТИКА Автоматизация и контрол на производствените процеси ОХЛАЖДАНЕ Водоохладителни кули, флуидни охладители, изпарителни кондензатори Посетете ни на изложението ВОДА СОФИЯ в Интер Експо Център 27 до 29 март 2018 г, зала 1 щанд С5 ФИЛТЪР София 1528, бул. Искърско шосе 7 ТК Европа, сграда 6, ет.1 тел: 02/974 50 85