Виа Експо« Затвори
Текст в реклама

Устойчива енергия - кои са новите възможности за бизнес и ресурсна ефективност? Рентабилност, екологичен отпечатък и надеждност - това са вече факторите, определящи избора на инвестиция за производство и потребление на енергия. Политическият ангажимент за спиране на климатичните промени се засилва, а научноизследователската общност и бизнесът реализират иновации в областта на възобновяемата енергия и енергийната ефективност. България като страна, която среща редица предизвикателства в трансформацията на енергетиката в нисковъглеродна система, има достъп до новите разработки. Остават по-малко от два месеца до началото на 12-тото издание на изложението и конференцията EE и ВЕИ (27-29 март 2018, София). Организатор е Виа Експо и изявата ще срещне доставчици на икономични и устойчиви решения с техни бизнес партньори и клиенти. Изложението - директни участници от 14 държави Посетителите ще имат възможност да срещнат фирми от Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Италия, Испания, Литва, Полша, Турция, Холандия, Чехия и Швейцария. Част от тях предлагат бизнес възможности за дистрибуция, а други търсят контакт с представители на фирми от индустрията и селското стопанство, на общини, които целят да подобрят своята ресурсна ефективност и да намалят разходите си. Нарастването на дела на биоенергията в глобалния енергиен микс определя и един от акцентите в изложението. Amandus Kahl, Baltic American Concord, CPM Europe, DanStoker, ТермоЛаб, Уормтек, Dutch Dryers, Molinos Afau, Новонетикс, Verdo Energy и Vynke са специализирани в разработване и доставяне на сушилни, котли, камини, бойлери и инсталации на биомаса, линии за производство на пелети. Джададжи, съвместно със своя партньор KARA Energy ще популяризира системи за горене на дървесина и други видове биомаса. Фокусът ще бъде иновативна 2,4 мегаватова инсталация за производство на топлинна енергия изцяло на слама. Това е първият по рода си реализиран проект у нас. Клиентът е аграрен производител, който затваря цикъла си на производство с цел минимизиране на разходите. Джададжи ще представи и винтова помпена технология с над 125 години история и предлага сътрудничество в хидроенергийни проекти. Екотех системс ще популяризира продукти на Gorenje - пелетен котел с компактен дизайн, ниски експлоатационни разходи, автоматизиран горивен процес; сплит климатични системи за отопление и охлаждане. В търговския асортимент на Екотерм Проект освен котли на пелети е включено всичко необходимо за отоплителната инсталация на дома, обществени и административни сгради. Сред продуктите на фирмата са инфрачервено отопление, топлоизолации, соларни панели и др. Представители на QuattroGi споделят, че е време вече бизнесът да инвестира в качествено оборудване, което спестява значителни ресурси в дългосрочен план. Енергоспестяващите системи на фирмата за отопление и охлаждане са подходящи за административни, производствени сгради и хотели. Инвестицията има възвращаемост 3-4 години. На Австрийския павилион ще участват Fronius, представяйки иновативна технология за зареждане на акумулаторни батерии, инвертори; HERZ - европейски лидер в производството котли на биомаса, на вентили и фитинги за сградни отоплителни, климатични и газови инсталации; Komptech - машини за обработка на биомаса като възобновяем източник. Electriqube e собствена разработка на българска фирма за енергиен мениджмънт. Изпълнява функции като прогнозиране, намаляване на небаланси, оптимизиране на производствени графици и др. Не пропускайте и среща с представители на Термопомпени системи (геотермална енергия); Балканика Енерджи (устойчиви системи за оползотворяване на отпадъците - компостиране, енергия от отпадъци, малки и микро биогаз инсталации) и Iltekno (когенерация и тригенерация). За първи път в ЕЕ и ВЕ ще участва фирма Айсгард с ефективни системи за подово отопление и противообледенителни решения. Български фирми ще покажат най-новото от богатия си асортимент - LED осветление за дома и за индустриални обекти и за улични пространства. Друг участник е Националният клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи. Той развива иновативни решения за системи за управление в публичната администрация, транспорта, енергийно управление, за ранно откриване и предотвратяване на горски пожари. Тази година Hitachi Zosen Inova ще реализира нови проекти в няколко български града. Фокусът им по време на изложбата ще e върху решенията за изгаряне на ТБО при най-строги норми за опазване на околната среда, за производство на биогаз и пречистване на биогаз до чист метан. Ново - виртуален формат на изложението Преди и след провеждане на ЕЕ и ВЕ посетителите имат възможност за лесна комуникация с участниците чрез виртуалната платформа на уеб сайта на изявата. Теми в конференцията: • Криогенно съхранение на енергия (КСЕ) - технология, даваща възможност за локално съхранение на енергия от ВЕИ при свръхпроизводство и изразходване при пикови потребления. • Уъркшоп с участието на два проекта: Проект GSS-VET - "Геотермални и соларни умения - продължаващо образование и обучение" и Проект START2ACT - "Включване на стартиращи фирми и млади МСП в ЕС в действия за устойчива енергия" На пропускайте възможността за лична среща с водещи компании и експерти. Ако искате да станете част от ЕЕ и ВЕ - свържете се с Виа Експо на 032/512 900, www.viaexpo.com Паралелни събития: Smart Cities (интелигентни градове)