Енергоефект Консулт« Затвори
Текст в реклама

На нас може да се доверите при: Оценка за съответствие на инвестиционни проекти за енергийна ефективност. Обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност. Проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли.Проверка за енергийна ефективност на климатични инсталации. Обследване на промишлени системи.Консултации в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите енергии. Сертифициране по ISO 50001. Оценка на енергийни спестявания. Енергоефект Консулт ЕООД 1618, гр. София, ж.к. Красно село, бл. 184, ет. 1, ап. 1,Тел. : +359 2 955 60 93 - Офис GSM: +359 888 72 96 63,E-mail: office@eefect.com, Website: www.eefect.com Най-евтината енергия е спестената енергия!