Глобал Тест« Затвори
Текст в реклама

Иновативна измервателна техника за електрически величини от TESTO За ефективна работа на специалистите в областта на отоплението, вентилацията, климатизацията и хладилните системи Цифрови мултицети testo 760 - разпознават автоматично измервателните параметри Амперклещи testo 770 с уникален механизъм на захващане при измерване на плътно стиковани кабели Тестери за ток/напрежение testo 755 - съответстват на най-новата Напреженова директива, с автоматичен избор на измервателен параметър Тестери за напрежение testo 750, оборудвани с видим от всички страни LED дисплей за лесното му изчитане от всяка позиция Безконтактен фазомер testo 745 с филтър за фалшиви високочестотни сигнали 1408 София, ул. Янко Забунов, бл. 3, вх. Бтел./факс: 02/ 953 07 96, 952 51 95 e-mail: office@global-test.eu • www.global-test.eu