Microchip Technology« Затвори
Текст в реклама

Безпроблемна автентификация и криптиране CEC1702 – микроконтролер с хардуерни криптографски функции Микроконтролерът CEC1702 осигурява на свързаните приложения удобни и лесни за използване средства за автентификация и криптиране. Продуктови характеристики • Ниска енергоконсумация • Мощен, програмируем 32-битов микроконтролер • Удобна и лесна за използване хардуерна криптографска система, включваща криптиране, автентификация и използване на частен/публичен ключ • Потребителско програмиране Отличителни качества • Осъществява контрол на сигурността • Може да замести използвания в момента микроконтролер • Добавя възможности за автентификация срещу минимално оскъпяване • Може да се използва като автономен копроцесор за сигурност Microchip www.microchip.com/CEC1702 Името и логото на Microchip и логото на Microchip са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни. Всички останали търговски марки са собственост на регистрираните им притежатели. © 2017 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS00002386A. MEC2165Bul08/17