Cantoni Motor« Затвори
Текст в реклама

Електродвигатели от 0,04 kW до 6000 kW Стандартно и специално изпълнение www.cantonigroup.com Cantoni Motor S.A. 3 Maja 28 PL 43-400 Cieszyn tel. (+48 33) 813 87 00 fax (+48 33) 813 87 01 motor@cantonigroup.com