Макс Вайзхаупт ТП« Затвори
Текст в реклама

Специфични приложения при горелки Weishaupt на две или три горива с контролери W-FM54, W-FM100 и W-FM200 Интегрираните дигитални управления на Weishaupt, W-FM54, W-FM100 и W-FM200, в серията горелки от WM10 (400 kW) до WK80 (32000 kW) позволяват много специфични приложения. При управление W-FM 54 горелката може да бъде захранвана с два различни газа (например природен газ и биогаз) чрез две отделни газови рампи. Значително предимство за постигане на икономии е иновативната концепция за използване на един газов дросел с две отделни програмируеми криви за настройка (фиг. 1). Менюто на контролера е езиково неутрално, прегледно и лесно за употреба. В управлението на горелката W-FM 54 е предварително интегрирано управлението на двата газа заедно с превключването на горивата. По този начин се елиминира необходимостта от отделен контролен шкаф за управление. Това пести разходи и опростява техническото обслужване. В управлението също така е интегриран контрол за плътност на двата магнетвентила за газ. Не се налага използването на специални компоненти за експлоатацията на горелката, което гарантира складова наличност за необходимите резервни части. Управление W-FM100 позволява две отделни настройки на горивото и въздуха. Тук интересното е, че горелката може да бъде захранена с три горива в различни варианти: Пример 1: нафта като самостоятелно гориво, природен газ и биогаз в симултантен режим Пример 2: нафта и биогаз в симултантен режим, природен газ като самостоятелно гориво с възможност за превключване - природен газ/биогаз Превключването на горивото от нафта към природен газ се извършва чрез контролера, а превключването от газ на друг вид газ - чрез външно допълнително управление. С управление W-FM200 двугазовите горелки могат да се реализират с "летящо" превключване на горивото (например: биогаз/прир.газ), както и със симултантен режим на работа. Симултантният режим на работа при W-FM200 може да осъществи допълнително с един или повече контролера. Например контролер 1 може да бъде оптимизиран върху самостоятелно гориво (нафта, природен газ или други видове газ), а контролер 2 да е оптимизиран върху симултантно горене (природен газ и биогаз, природен газ и нафта и т.н.). Допълнително към системата може да се интегрира честотно регулиране (инвертор) и управление чрез кислороден модул. MAX WEISHAUPT GMBH, Търговско представителство България Бургас 8000, ул. Транспортна 7, Бизнес Център Кондоско, офис 22 тел. : +359 56 52 14 79, факс: +359 56 52 16 00 info@weishaupt.bg, www.weishaupt.bg