Глобал Тест« Затвори
Текст в реклама

Електрическа термография Електрическата термография служи за откриване на термични аномалии в електрическите инсталации вследствие на естествено вътрешно съпротивление от една страна и контактното съпротивление, от друга. Тези съпротивления водят до нагряване на компонентите. Главната задача на електрическата термография е да открие дефектирали електрически връзки и да локализира аномалии от претоварване на жиците, компонентите и превключвателите. Фигура 1 Използването на неподходящ материал за връзка води до високи вътрешни контактни съпротивления, а оттам и до прегряване. Фигура 2 С термографията лесно можете да откриете „горещите точки" на компонентите. Тук се вижда един бушон, чиято температура е доста по-висока от тази на останалите бушони. Фигура 3 Контактната пружина се е износила през годините и притискащата сила не е достатъчна за пренасяне на електрическата мощност. Поради това, контактното съпротивление се увеличава и компонентите започват да прегряват. Фигура 4 Температурата на свързващите части се повишава поради прекъснати винтови съединения, счупени скоби или пружини, или поради разпадане на притискащите дискове.