Елект« Затвори
Текст в реклама

Честотни регулатори за мощности от 0,75 до 75 kW. Специално предназначени за HVAC приложения: Отопление Beнтилация Kлиматизация Помпи Пловдив 4000, ул. ”Трети март” № 33 тел.: 032/ 69 35 82, факс: 032/ 69 35 83 e-mail: elect.ltd@gmail.com, www.elect.bg