Девижън« Затвори
Текст в реклама

ПЛАТФОРМА ЗА ЕФЕКТИВЕН ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ • Автоматизирано изготвяне на фактури на база потребление • Изготвяне на графици и експорти • Прогнозиране на база историческо потребление и метеорологични данни • Интеграция с разплащателни системи и счетоводни софтуери • Наблюдение в релано време на потребление и производство www.electriqube.com