Виа Експо« Затвори
Текст в реклама

ТЪРСИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ И РЕНТАБИЛНИ РЕШЕНИЯ? ЦЕЛИТЕ ДА НАПРАВИТЕ БИ3НЕСА СИ ПО-КОНКУРЕНТЕН? ИСКАТЕ ДА ПРИЛОЖИТЕ УСПЕШНИ ПРАКТИКИ В СВОЯТА ДЕИНОСТ? КАНИМ ВИ ДА ПОСЕТИТЕ И3ЛОЖЕНИЯТА И ДА УЧАСТВАТЕ В КОНФЕРЕНЦИИТЕ 3А ЮГОИ3ТОЧНА ЕВРОПА 7-9 март 2017 София НЕ ПРОПУСКАИТЕ ДАТАТА 3А ЛИЧНА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВОДЕЩИ КОМПАНИИ И АСОЦИАЦИИ Организатор: ViaExpo За повече информация: Т 032 512 900 E office@viaexpo.com W www.viaexpo.com Енергийна ефективност и възобновяема енергия Интелигентни градове Управление на отпадъци и рециклиране Изложенията • Австрийски, Норвежки и Италиански павилиони • Директни изложители от Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Италия, Литва, Норвегия, Холандия, Чехия, Швейцария и Южна Корея Продуктови акценти: системи за производство на био-, соларна и геотер- мална енергия, енергия от отпадъци; решения за отопление, охлаждане и осветление; технологии за съхранение на енергия; модулна система за ефективно използване на запасите от ресурси; М2М решения за интелигент- но отчитане, сградна и домашна автоматизация, управление на трафика; оборудване за управление и рециклиране на отпадъци и др. Теми с практическа насоченост в конферентната програма • Геотермална енергия и нейното приложение • Управление на енергийния съюз и Пакетът за интелигентна и чиста енергия • Финансиране на проекти • Центрове за логистика и търговия с биомаса; Използване на биомасата за отопление • Кръгова икономика и оползотворяване на отпадъците • Електронно здравеопазване и др.