ФОНДАЦИЯ РЕГИОНАЛЕН ЕКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА - КЛОН БЪЛГАРИЯ« Затвори
Текст в реклама

Успешно създаваме условия за комуникация в сферата на устойчивото развитие Веселин Дробенов, представител на ОЗИ Иновативна енергия и Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа, клон България, пред сп. Енерджи ревю Уважаеми г-н Дробенов, бихте ли представили ОЗИ - Иновативна Енергия (KIC Inno Energy) пред читателите на сп. Енерджи ревю? Общността за знания и иновации представлява публично-частно партньорство между група бизнеси и производства в сферата на енергетиката в Европа и едно от звената на Европейската комисия - Европейски институт за иновации и технологии. Организацията получава основното си финансиране от фондовете на ЕК. Дейността ни е насочена към три основни стълба, които наричаме "триъгълник на знанието и възможностите". Те включват подпомагане на млади бизнес начинания, финансиране на технологични иновации и реализиране на образователни дейности. Това е изцяло нов модел за Европа и за ЕК който е все още в период на тестване като потенциална алтернатива на грантовите схеми за финансиране. За създаването на млад бизнес осигуряваме систематично финансово подпомагане, както и експертни консултации в процеса на развитието му. Какви са акцентите в дейността ви в Европа и в страната? В дейността си се фокусираме върху иновацията - идеи, технологии, бизнес или управленски модели, които са изцяло нови не само на местно, но и на европейско ниво. Активно подпомагаме процеса на пазарна реализация на тези иновации, като създаваме възможности за matchmaking между разработчиците и инвеститорите. В България KIC Inno Energy е от 2013 г. В страната вече има две технологии, които са в процес на финансиране и реализация. Скоро очакваме на пазара една иновация в сферата на меките фотоволтаици - изцяло пластични клетки с възможности за монтаж към всякакви повърхности. Друга интересна разработка е технология производството на електроенергия от вълни. Тя е базирана на линеарен кондензатор с интелигентно управление. Представлявате и Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа, клон България. В какво се състои работата на центъра? Регионален екологичен център е международна организация, базирана в Унгария. Имаме офиси в 17 страни в Централна и Източна Европа. Организацията се занимава основно с провеждане на нови световни политики за устойчиво развитие, създаване на местни и регионални подходи за управление на идейно, стратегическо и законодателно ниво. Целим да създаваме условия за комуникация в сферата на устойчивото развитие между бизнеса, неправителствения сектор, държавата и медиите. Сред целите ни е и провеждането на образователен процес. Имаме няколко учебни помагала, като зеленият ни флагов пакет за устойчиво развитие се разпространява в 21 държави на 19 езика. KIC Inno Energy е инициатор на Майсторско училище в областта на енергията. Разкажете повече за тази дейност. Майсторското училище KIC Master school предоставя възможности за магистратури докторантури в сферата на енергетиката и енергията като цяло. Обученията обхващат производство на енергия, добив на суровини, енергийна ефективност, ядрена енергетика, възобновяеми енергийни източници и др. Мастърското училище си партнира с над 16 висши учебни заведения в Европа (Испания, Португалия, Германия, Франция, Полша и Швеция), които отговарят за различни етапи от обучителната дейност. Кои са най-интересните и значими проекти, реализирани досега под шапката на двете организации? Какви инициативи планирате да организирате през настоящата година? Дейността ни включва подготовка и реализиране на общинско и областно ниво на стратегии за регионално развитие, областни програми за опазване на околната среда, реализиране на широк кръг от образователни дейности. В България се стремим активно да подпомагаме бизнеса при въвеждане на политики за устойчиво развитие. От години се опитваме да комуникираме в тази посока с големите производства в страната. Работим с редица големи индустриални предприятия при осъществяване на политиките им за корпоративна и социална отговорност. Насърчаваме действия за социално позициониране на индустрията с цел подпомагане на местното развитие. В край на годината KIC Inno Energy планира голяма конференция в областта на енергията и енергетиката. Целим да създадем платформа, която да запознае участниците с възможностите в тази сфера и да насърчи създаването на контакти между разработчици и инвеститори, които имат интереси в посока реализиране на проекти, финансиране на технологии и подпомагане на стартиращи бизнеси.