Стимар« Затвори
Текст в реклама

СТИМАР ЕООД www.stimar-bg.com София, бул.Рожен №2Б GSM: +359 888 977 043 e-mail: office@stimar.com Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи Мощен енергиен анализатор за измерване параметрите на ел. мрежи, съгласно EN50160. Възможност за запис на бързо променящи се събития (пикове, пропадане на напрежение и др.) Многоканални електромери тип Elnet-MC ElNet-MC са специално разработени да измерват ел. параметрите както в еднофазни, така и в трифазни мрежи. Те обединяват в един уред до 12 трифазни или до 36 еднофазни електромера. Уеб базиран софтуер ElnetWeb - Изграждане на системи за мониторинг, анализ и контрол на ел. енергията - Уеб базиран софтуер за създаване на отчети за консумираната енергия - Многоезичен интерфейс, включително на Български език