В И В-ИЗОМАТИК« Затвори
Текст в реклама

Record Plus PremEon™S Новото поколение електронни защитни модули PremEon S използват съвеменнна 32 bit технология за гарантиране на безкомппромисна надеждност на защитата. В зависимост от приложението PremEon S имат следните възможнсти за настройка: • Защита от претоварване (LT) с настройка 0.3 до 1 пъти от обявения ток на прекъсвача; • Защита от ток на късо съединение (СТ) с фиксирано времезакъснение с настройка от 2 до 13 пъти LT. • Настройваема защита от ток на утечка със или без времезакъснение • Вградено тестово устройство във всяка защита. София 1680, ул. Пирин 40 А тел.: 02/ 958 31 11; 439 05 09 e-mail: office@viv-isomatic.com web: www.viv-isomatic.com