Стимар« Затвори
Текст в реклама

Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи - Elnet - LT Color - Elnet - GR / PQ - VIP multimeter - Многоканални електромери за 1-фазни и 3-фазни мрежи Системи за енергиен мениджмънт София, бул. Рожен №2Б, тел.: +359 2 836 7543, факс: +359 2 936 0968 stimar@infotel.bg www.stimar-bg.com