ЕЕС - Енергийно Ефективни Системи« Затвори
Текст в реклама

ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ОТ ЛОКАЛНИ РЕШЕНИЯ ДО КОМПЛЕКСНИ СТРАТЕГИИ: Консултантски услуги в областта на енергийната ефективност; Регионални и отраслови обзори на енергийната ефективност; Енергийни одити; Проекти за енергийна ефективност; Съдействие при финансиране на проекти за енергийна ефективност; Инженеринг, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на енергоспестяващо оборудване; Енергийни измервания, изпитване и анализ на консумацията; Мониторинг и верификация на икономията на енергия; Обучение на енергийни мениджъри; Организиране на конференции и семинари в областта на енергийната ефективност.