Ротек« Затвори
Текст в реклама

Нова генерация програмируеми контролери - серия Micro800 на Allen-Bradley Оптималното решение за управление на соларни панели и малки обекти! Три базови модела Micro810 /до 24 I/O/, Micro830 /до 128 I/D/, Micro850 на атрактивна цена: - Micro PLC с 12, 18 или 24 входно/изходни точки на базата /8А изходи/ - Гъвкави комуникационни и I/O възможности с избор до 5 Plug-in модули - Възможност за разширение с до 6 бързи броячни входа /HSC/ - Управление на движение чрез 3 Pulse Train Outputs - до 3 серво оси - Управление на движение от точка в точка чрез позиционни инструкции - Вградени USB и сериен порт /RS232/485/ за програмиране Micro800 Разширителни модули за персонализиране на контролера конкретно за всяко приложение - Комуникационни модули RS232/485, Ethernet Аналогови I/O модули, температурни/TC/RTD/ - Backup памет, часовник за реално време, бързи броячи - Управление на честотни регулатори и серво модули - Безжични комуникационни модули с WiFi, GSM протокол - Модул 6 канален трим потенциометър Софтуер - Connected Components WorkbenchTM /CCW/ - Обща софтуерна платформа за програмиране и конфигуриране на Micro800 PowerFlex 4, 40, 400, PanelView Component и сервозадвижванияKinetix 3/300 64 bit математика за точно регулиране на позицията на соларния панел в пространството. РОТЕК ООД 6000 Стара Загора, бул. Славянски 47, тел./факс: 042/ 603 291, e-mail: home@rotec.bg