Деликси Електрик« Затвори
Текст в реклама

Дефектнотокови защити електро-магнитен тип 10, 100, 30, 300mA, х-ка А и AC Миниатюрни автоматични прекъсвачи 10кА, х-ка B C D Разединители 20-100А Дефектнотокови защити електро-магнитен тип 10, 100, 30, 300mA х-ка А и АC Автоматични прекъсвачи лят корпус 10-1250А Миниатюрни автоматични прекъсвачи 4,5кА 6кА, х-ка B C D Автоматични прекъсвачи лят корпус с вградена ДТЗ 16-400А Стабилизатори на напрежение монофазни от 0,5kV/A до 30kV/A Табла за дистрибуция IP43 IP54 надеждна плътна импрегнирана изолация www.delixi-electric.com ДЕЛИКСИ ЕЛЕКТРИК 1766 София, Бизнес Парк София, сграда 11А, етаж 3, тел./факс: 02/ 974 27 68 e-mail: viktor.matev@delixi-electric-see.com ДИСТРИБУТОРИ: АСМ ООД: София: 02 987 4960; Варна: 052 511 559 Стара Загора: 042 601 555, e-mail: office@acm-bg.com Енерго Тел ООД: 02 962 05 39, e-mail: office@energo-tel.bg Елинсинженеринг ЕООД: 052 622 208; e-mail: elinseng@abv.bg