Rohm Semiconductor« Затвори
Текст в реклама

Интегрални схеми EEPROM памети ОУ/компаратори Сензори за напрежение Тактови генератори Аналог. ключове/логически ИС ЦАП Сензорни ИС Линейни регулатори Импулсни регулатори ИС за управление на захранвания Автомобилни ИС Мотордрайвери LED/LCD драйвери IT/интерфейсни ИС Видео и аудио ИС Дискретни компоненти Транзистори Диоди Мощни SiC прибори Оптоелектроника LED дисплеи Лазерни диоди Оптични сензори IrDA комуникационни ИЧ модули Приемни модули за дистанционни управления Пасивни компоненти Резистори Танталови кондензатори Модули (подсистеми) Захранващи модули Контактни сензорни глави Печатащи глави Регионално представителство h-1146 Budapest, Hungaria krt.162-166 Telefon +361 1 47193 38 Telefax +361 1 47193 39 Karl-Arnold StraЯe 15 Postfach 1223 D-47853 Willich