Ротек« Затвори
Текст в реклама

комплексна автоматизация на енергийни обекти от Allen-Brradley интегрирана информационн-ориентирана архитектура за: Интелгентно управление на разходите в предприятието с цел икономия на енегия, суровини и материали Системи за сгурност, сертифицирани по TUV - SIL2/SIL3; Logix-XT - управляваща платформа за приложения, работещи в условия на екстремна или агресивна околна среда; Честотни регулатори PowerFlex 700/ 7000 от 0,2 до 25,4 MW и напрежение от 0,4 до 6 kV Значителна икономия на електроенергия Комуникация с устройства поддържащи IEC 60870-5-103/104 и IEC 61850 стандарт Хардуерни и софтуерни решения за енергиен мениджмънт Powermonitor 3000 - компактно, рентабилно устройство за следене на енергийни параметри и вторични измервания на консумирана енергия при върхови натоварвания Powermanitor 1000, MiniPowermonitor M610, M620 - самостоятелни устройства за измерване на всички важни параметри на трифазното захранване и нисковолтови променливотокови системи RSEnergyMetrix - мощен енергиен SCADA софтуер за планиране и отчитане на енергия в реално време и оптимизиране на енергийните разходи с до 100 000 електромера 6000 Стара Загора, бул. "Славянски" 47, тел: 042 603 291, www.rotec.bg, e-mail: home@rotec.bg RS-232 DF1 Remote I/O DeviceNet EntherNet/IP ControlNet Powermonitor 3000 Powermonitor 1000 EtherNet/IP Serial Df1 Modbus TCP/IP IEC 60870-5-103/104 стандарт IEC 61850 - soon ControlLogix MiniPowermonitor M610, M620