Мат« Затвори
Текст в реклама

производство на собствена разработка носещи конструкции за ФВ централи конструкции за фотоволтаични електроцентрали www.mat-ood.com МАТ ООД, 7200 Разград, Индустриална зона тел.: +359 84 661-821, факс: +359 84 661-821 info@mat-ood.com Конструкциите са собствена разработка и притежават следните характеристики: • От стоманени, горещо поцинковани профили • Статични, на зададен ъгъл, спрямо хоризонта • Приспособяеми за различни видове терени • За рамкови и безрамкови фотоволтаични панели • Бързо сглобяеми • Няма тежки елементи, не е необходима механизация • Вариант за монтаж на плоски покриви без пробиване • Производството се контролира от внедрена СУК ISO 9001:2008. Производството на фирмата се контролира от внедрена СУК с международен стандарт BS EN ISO 9001:2008 EN ISO 9001: 2008 ISO 9001:2008. Фирмата е регистрирана в Камарата на строителите в България и има право да извършва строително-монтажни работи.