Невен-ЗИГ Солар« Затвори
Текст в реклама

Невен-ЗИГ Солар ООД www.neven-sigsolar.com бул. Цар Симеон Велики 105 Бизнес център Европа, ет.3 6000 Стара Загора тел./факс 042/ 25 25 00 моб. 0887 59 25 00 info@neven-sigsolar.com Neven-SIG Solar OOD www.neven-sigsolar.com Tsar Simeon Veliki blvd. 105 Business center Europe, fl.3 6000 Stara Zagora, Bulgaria tel./fax +359 42 25 25 00 mabile +359 887 59 25 00 info@neven-sigsolar.com Невен-ЗИГ Солар Енергия от слънцето фатаволтаични съоръжения - проектиране и изграждане до ключ кварцов пясък силиций заготовка от силиций фотоел покритие соларна клетка pv модул pv централа повече от 40 години производствен опит и научни изследвания над 200 MW годишно инсталирани мощности в Европа Гаранция за качество и надежност от Германия