Невен-ЗИГ Солар« Затвори
Текст в реклама

Фотоволтаични съоръжения - проектиране и изграждане до ключ Невен-ЗИГ Солар Енергия от слънцето Повече от 40 години производствен опит Над 200MW годишно инсталирани мощности в Европа Гаранция за качество от Германия Невен-ЗИГ Солар ООД www.neven-sigsolar.com бул. Цар Симеон Велики 105 Бизнес Център Европа, ет. 3 6000 Стара Загора тел./факс: 042/ 25 25 00 моб.: 0887 59 25 00 info@neven-sigsolar.com Neven-SIG Solar OOD www.neven-sigsolar.com Tzar Simeon Veliki Blvd. 105 Business Centre Europe, et. 3 6000 Stara Zagora, Bulgaria Tel./Fax: +359 42/ 25 25 00 Mob.: +359 887 59 25 00 info@neven-sigsolar.com