КАРАТ ЕЛЕКТРОНИКС« Затвори
Текст в реклама

Технология Съвременна SIGMA DELTA технология за аналого-цифрово преобразуване, реализирана чрез специализиран процесор на водещата фирма ANALOG DEVICES, микропроцесорно управление и SMD монтаж Приложение Прецизно многотарифно измерване на активна електрическа енергия в в офиси, жилищни сгради, търговски обекти и други Консумирана мощност ? 1,5W Клас на точност 1 Работна константа 1600 imp/KWh Дисплей LCD 8-разряден с допълнителни информационни полета и циклично четене на тарифните регистри Регистриране и индициране енергия в обратна посока Невъзможност за нулиране на енергийните регистри от потребителя Устойчивост срещу ВЧ електромагнитни полета, електростатични разряди и радио смущения Комуникация Оптичен интерфейс Защита срещу проникване на прах и вода IP 54 Степен на защита Клас II Подходящ за включване към информационната управляваща система за локален мониторинг и параметризация на статични електромери чрез инкасаторски терминал и система за дистанционно управление на енергопотреблението CARAT REPORTER, разработени от “Карат Електроникс” АД. Карат Електроникс АД е най-големият производител на статични електромери в България и доставчик на електроразпределителните дружества E.ON, EVN и CEZ България. Компанията е разработила и произвежда различни модели статични електромери със съвременни технологични и комуникационни възможности и съответстващи на международните стандарти за техничски изисквания, качество и безопасност. “Карат Електроникс” АД 5004 Велико Търново, ул. “Сан Стефано” 32 Тел.: (062) 612 320 Факс: (062) 645 935 E-mail: office@carat-electronics.com www.carat-electronics.com